Potrubí

Úniky z potrubí

  Výsledky snímání termovizí poskytují cenné informace o stavu potrubí a těsnosti ventilů.
Kontrola stavu izolačních materiálů kolem potrubí může být klíčová.
  Termokamera velmi zřetelně odhalí tepelné ztráty v důsledku porušení izolace. To vám umožní rychle opravit poškozenou izolaci a zabránit značným energetickým ztrátám nebo jiným dalším poškozením.
  Regulační ventily jsou dalším dobrým příkladem s potrubím souvisejících zařízení, které mohou být efektivně kontrolovány pomocí termokamery.
  Kromě detekce úniku může být termovizní kamera také použita ke zjištění, zda je ventil otevřen nebo uzavřen, a to i na velkou vzdálenost.

Příklady vad na potrubí, které mohou být odhaleny pomocí termokamery:

- Úniky z čerpadel, potrubí a ventilů
- Poškození izolace
- Ucpané potrubí


Všechny druhy úniků, ucpané potrubí a vadná izolace je jasně viditelná na termosnímku.
A protože Vám termosnímek zprostředkuje rychlý přehled o celém zařízení, není potřeba kontrolovat každou část potrubí zvlášť.

Příklady:

 

 
Kontrola izolace    

 

 
Poškozená izolace   Únik tepla kvůli nedostatečné izolaci

 
Únik tepla z nadzemního horkovodního potrubí   Únik tepla z nadzemního horkovodního potrubí

 
Teplovodní potrubí cca metr pod zemí (spektrum Grey)   Teplovodní potrubí cca metr pod zemí (spektrum Rainbow)

 

Zpět

Kontaktujte nás
Copyright © 2014 fly-vision.cz.
created by entity

fulgur