banner

Termovizní kamera jako nástroj ke kontrole solárních elektráren

Fotovoltaická termografie ze vzduchu
Letecká termografie je ideálním řešením kontroly fotovoltaických systémů. Infračervená kamera detekuje rozdíly teplot v nebo na fotovoltaickém modulu a zobrazuje je v tepelném obrazu. Za normálního provozu správně fungujícího fotovoltaického panelu se termosnímek jeví s homogenním rozložením teploty na celém povrchu modulu. Je-li však modul poškozený, v jednotlivých buňkách lze spatřovat výrazné teplotní rozdíly. Proto je detekce chyb prostřednictvím termovizní kamery s vysokým rozlišením namontované na dronu účinný a efektivní způsob, jak zajistit trvalou ziskovost fotovoltaických systémů.

Technika
Letecká termografie pomocí dronu neprodukuje žádné emise, je efektivní s ohledem na čas a náklady a detekuje všechny teplotní anomálie. Vysoké rozlišení termokamery FLIR TAU2 640 (640 x 512 pixelů) umožňuje efektivně a v krátkém čase kontrolovat teplotní anomálie na velkých plochách solárních elektráren. Významné rozdíly teplot ukazují na vadné solární moduly.

Specifické požadavky na měření FV panelů
Měření teplotních anomálií u solárních modulů se musí provádět při úhlu 70° až téměř 90° k rovině modulu. Vzhledem k požadovanému úhlu měření, je měření rozsáhlých instalací FV systémů pomocí ruční termokamery časově a technicky velmi náročné. Na druhé straně, termokamera nesená dronem umožňuje dosáhnout správného úhlu nad každým místem instalovaného FV systému a rychle zjistit potřebná data.

Pravidelná kontrola je důležitá také z bezpečnostních důvodů
Provozovatelé velkých fotovoltaických systémů jsou si většinou vědomi, že je potřeba provádět údržbu a pravidelné prohlídky pro zajištění co nejvyšších výnosů ze solárních modulů. Majitelé menších, např. střešních instalací FV systémů, často takové kontroly zanedbávají. Hlavně proto, že malé systémy jsou často při prodeji prezentovány jako bezúdržbové. Pro zajištěné nejvyšší účinnosti se doporučuje provádět kontroly na elektrárně alespoň 2x ročně. Pokud systém vykazuje opakovaně odchylky vyrobené energie mezi jednotlivými střídači nebo vůči předpokladu dle senzoru osvitu, je třeba se problémem hlouběji zabývat. Jako nejefektivnější metoda kontroly velkoplošných instalací je použití termokamery. Tou lze odhalit vadné panely, respektive hot-spoty na panelech, a následně panely podrobit dalším měřením. I zde platí, že čím dříve jsou vadné panely odhaleny, tím menší jsou celkové ztráty. Požáry domů způsobené střešními FV systémy dokazují, jak je důležité tyto kontroly nepodceňovat.

Ukázkové snímky

Termosnímek Termosnímek Termosnímek
Zpět

Kontaktujte nás
Copyright © 2014 fly-vision.cz.
created by entity

fulgur