Termovizní kamery jako nástroj prediktivní údržby

"Je to prostě jediná technologie, která vám umožní okamžitě vidět, co se děje."


Provádění kontroly v pravidelných intervalech nám umožní to, že jsme schopni odhalit závady již v počátku jejich vývoje, takže opravy mohou být odpovídajícím způsobem naplánovány, což společnostem umožňuje vyřešit problémy před tím, než by narušily výrobní proces.

Bez využití prediktivní kontroly jsou společnosti nuceny využívat metody preventivní údržby. To znamená, že každý opotřebovaný kus zařízení se nahrazuje v pravidelných intervalech, aby se zabránilo zhroucení celého systému. Nicméně, v mnoha případech jsou součásti nahrazeny předčasně, daleko před skončením jejich životnosti.

Prediktivní údržba využívající termokameru šetří peníze
S kontrolami prediktivní údržby můžeme přesně určit, zda je nějaká část zařízení poškozená a potřebuje výměnu. To je pro společnosti důležitá informace, neboť je následně zaručena kontinuita provozu bez zbytečných výměn zařízení, což vede k úspoře nákladů v řádu desítek tisíc.

  

Ložisko ve válci je přehřáté a mělo by být vyměněno. (Zdroj: FLIR)


Přestaňte hádat, začněte vidět
Hlavní výhodou termovize je, že můžete velmi rychle a přesně lokalizovat
mechanické a elektrické závady. S termovizí můžete okamžitě zjistit,které komponenty jsou příčinou problému.

  

Žáruvzdorný povrch na této pánvi vykazuje známky poškození a pokud bude dále degradovat, bude nutné vyměnit celý kus. Termovizní kamera je prakticky jediným dostupným nástrojem pro inspekci žáruvzdorných povrchů. (Zdroj: FLIR)


Termovize urychluje kontrolu
Termovizní kamery jsou také velmi důležité pro celkové urychlení kontroly. V některých případech je jednoduše příliš mnoho částí zařízení nebo jeho komponentů k testování pomocí analýzy vibrací nebo podobné metody. Pokud např. výrobní závod využívá větší množství dopravníků, můžeme je, ať už ze země nebo ze vzduchu, rychle snímat pomocí termokamery a významně tak šetřit čas potřebný ke kontrole. Totéž platí pro elektrická zařízení: například při kontrole elektrického rozvaděče s třiceti pojistkami není zapotřebí jít a zkontrolovat každou jednotlivou pojistku a zjišťovat, který z nich se brzy rozbije.

U některých typů zařízení je termovize opravdu jediná technologie, která je k dispozici. Např. u žáruvzdorných izolací je termokamera prakticky jediný monitorovací nástroj, který lze efektivně použít. Tzn., že kontrola některých provozů se neobejde bez použití termovize.

  

Tento elektromotor je přehřátý a je třeba ho zkontrolovat a opravit dříve, než dojde k úplnému selhání. (Zdroj: FLIR)


  

Termosnímek ukazuje vadnou izolaci potrubí. To může narušit výrobní proces, případně způsobit vážnou nehodu. (Zdroj: FLIR)Zpět

Kontaktujte násCopyright © 2014 fly-vision.cz.
created by entity

fulgur