Služby společnostem působícím v oblasti výroby elektrické energie

Úvod

  Přestože běžné kontroly a preventivní údržba zařízení může snížit riziko poruch, nemohou spolehlivě identifikovat neviditelné náznaky případného blížícího se selhání.
  Naše společnost Vám přináší služby vizuálního a infračerveného snímání (ze země i ze vzduchu) za účelem odhalení okem neviditelných závad, které by mohly vést k nepředvídaným selháním.


Jak infračervená termografie funguje?

  Všechna elektrická a mechanická zařízení vyzařují teplo. Infračervené kamery citlivé na tepelné záření snímají a měří teplotní rozdíly povrchu. Kamera pak převede tyto informace a zobrazí je jako viditelný obraz. To nám umožní „vidět“ teplotní snímek.

Abnormální nebo neočekávané teplotní obrazy obvykle signalizují problém se zařízením, například v situacích, jako jsou:

- Uvolněné elektrické spoje
- Přetížené obvody nebo fáze
- Opotřebovaná nebo poškozená izolace
- Poškozená ložiska
- Nedostatečné mazání
  apod.

Tyto a další problémy se zobrazí jako horká místa, podle kterých je možné určit pravděpodobnou příčinu problému a navrhnout nápravu.

Efektivní nástroj kontroly

  Preventivní kontrola zařízení může přinést významné úspory v porovnání s náklady při řešení havárií a poruch. Tato úspora může být ještě vyšší, pokud bychom počítali se ztrátami spojenými se škodami způsobenými ohněm.


Příklady:

 

 
Termovizní a vizuální kontrola solárních panelů – vyhledávání tzv. hot-spotů, kontrola stavu povrchu

 
Termovizní a vizuální kontrola částí nadzemního elektrického vedení

 
Termovizní kontrola součástí elektrických rozvoden, transformátorů, jističů, kabelových rozvodů apod.

 
Termovizní a vizuální kontrola částí větrných elektrárenCopyright © 2014 fly-vision.cz.
created by entity

fulgur